கோயில்கள்

முஸ்லீம்கள் தமிழர்கள் கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகின்றார்கள் :சிலோன் முஸ்லீம்...!

முஸ்லீம்கள் தமிழர்கள் கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகின்றார்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதற்காக சிலோன் முஸ்லீம் இவ்வாறானதொரு பதிவை வெளியி...


முஸ்லீம்கள் தமிழர்கள் கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகின்றார்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதற்காக சிலோன் முஸ்லீம் இவ்வாறானதொரு பதிவை வெளியிட்டு இருந்தது. 

எனவே நாம் ஒரு விடயத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் தமிழ் பேசும் முஸ்லீம்கள் கலாச்சாரம் கிட்டத்தட்ட தமிழ் கலாச்சாரத்தை பின்னொட்டியதாக அமைந்திருக்கின்றது என்பதை....

எனவே அதற்கான பதிவுகள் கீழே......


Related

நிகழ்வு 6740084509434626454

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item